10వ తరగతి తెలుగు

 1. దానశీలం  కవి - బమ్మెర పోతన

(వివరణ - శ్రీ కటుకోజ్వల మనోహరాచారి) 

(రాష్ట్ర స్థాయి తెలుగు భాషా విషయనిపునులు, పాఠ్యపుస్తక రచయిత, కవి, కళాకారులు మరియు వక్త)

ఇక్కడ దానశీలం అనే 10వ తరగతి తెలుగు పాఠ్యాంశంలోని పద్యాలను సులభంగా ఆకలింపు చేసుకునేలా వినడానికి అనుకూలంగా రాగయుక్తంగా, భావయుక్తంగా శ్రవణ పాఠ్యాంశాన్ని మరియు భావం లేదా వివరణను వినవచ్చును మరియు చదువుకోవచ్చును. ఒక్కొక్క పద్యం కోసం క్రింద ఉన్న లింకులపై నొక్కండి. 

పద్యం-1 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-2 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-3 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-4 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-5 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-6 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-7 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-8 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-9 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-10 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-11 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి

పద్యం-12 కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి


పుస్తక సమీక్ష ఎలా చేయాలో తెల్సుకోవడానికి ఇక్కడ తాకండి/నొక్కండి

2 comments:

Unknown said...

Sir naku certificate kavali Exam di Nen rastunnanu

Unknown said...

Sir overall

Latest Updates

Class 10

Class 9

Class 8

Class 7

Class 6

Class 1-5

Download Text Books n others

Grammar

Vocabulary

Phonemes

Discourse

EXERCIES FA's SA's

Project Work

SPOKEN ENGLISH MATERIAL

6th to 10th TELUGU PADYA PAATAALU

Children's Work

Top